Thursday, March 16, 2017

Wakker blijven.

Heldendom toedichten aan een partij die zetels inlevert laat wel zien hoe bang iedereen was.  Als je verliest win je niet echt toch? Niet alle strategische stemmen zijn bij de liberalen terechtgekomen. De populisten hebben geen landslide overwinning behaald. De gematigd linkse stem is all over the place terechtgekomen...
In grote lijn is Nederland eigenlijk nog steeds hetzelfde redelijk onbestuurbare schip. Dat de populisten de tweede partij zijn voelt voor mij dan ook niet echt als een warm badje. Maar het op handen zijnde kadootjeakabinet (minder belasting,  begroting op orde) mag gaan puzzelen. Regeren van uit het midden. En ervoor zorgen dat het tij echt keert. Geen tijd om te slapen..

Friday, September 30, 2016

Havisten opgelet!

Voor het staatsexamen mondeling zijn jullie dit jaar verplicht om een posterpresentatie te maken bij jullie referaat! Zorg dat je op tijd weet aan welke eisen deze moet voldoen en denk aan de deadline, die is in april. Succes!

Friday, June 3, 2016

Nipsters.

Voor degenen die Ër ist wieder da!" op hun lijst willen zetten...
Deze groep, die ook in het boek en de film voorkomt, bestaat echt.
Gemakkelijk te verwarren met allerlei andere subculturen, maar wel degelijk heel erg nationalistisch.

Thursday, March 31, 2016

Opgroeien in de DDR

In het kader van Landeskunde en voor de mensen die Goodbye Lenin hebben gezien, of het boek Sonnenallee op hun lijst hebben staan.
Andere boeken die ook over de DDR gaan zijn : Meine freie deutsche Jugend (Claudia Rusch) en Der Klassenfeind und Ich (Barbara Bollwahn).
Beide boeken zijn gebaseerd op dagboeken van mensen die in de DDR leefden ten tijde van de muur. .

Wednesday, September 2, 2015

Welkom!

Voor de oudleerlingen: welkom terug!  Voor de nieuwen: een nieuw jaar, en een nieuwe docent voor Duits. Dit is je digitale klas voor het vak Duits. Sommigen van jullie weten dat ik een innige haat-liefde verhouding met internet heb. Ook hier zet ik van alles neer, maar dan alleen voor zover het iets met het vak Duits of de Duitse taal te maken heeft.  Meestal is dat redelijk genuanceerd, maar dit was een tip van een collega voor mijn eerste les die ik jullie niet wilde onthouden. En nee, het is niet subtiel.

Tuesday, April 14, 2015

Schrijver Gunther Grass overleden

De schrijver Gunther Grass is overleden. Hij heeft altijd een zeer grote rol gespeeld in de naoorlogse literatuur als het geweten van Duitsland, een titel die hij zelf niet bedacht had. Veel van zijn bewonderaars zijn erg teleurgesteld in hem. Een aantal jaren gelden werd er over hem gepubliceerd dat hij tijdens zijn jonge jaren lid was van de SS. Hij heeft zich weliswaar altijd tegen het nazi-regime uitgesproken, maar toch werd zijn lidmaatschap hem door velen verweten. Hij is hoe dan ook een erg goede schrijver, en zijn boeken Die Blechtrommel  en Im Krebsgang zijn zeer aan te raden. Die Blechtrommel is ook verfilmd.

Monday, February 16, 2015

Alaaf ! Helau!

De geschiedenis van carnaval is een stuk interessanter dan je zou denken. In de middeleeuwen werd dit feest al gebruikt om gezagsdragers te bespotten. Carnaval duurde overigens vanaf Kerst tot aan de vastentijd. In Nederland vieren we een variant van het Rijnlandse carnaval.
In Duitsland zijn de Steden Keulen, Düsseldorf en Mainz het bekendst vanwege hun enorme optochten en grote feesten. Deze zijn elk jaar op televisie te volgen, en trekken miljoenen bezoekers en kijkers. Het Keulse Dreigestirn (das Trifolium) is een begrip in de hele carnavalswereld. De jonkvrouw (na de tweede wereldoorlog weer gespeeld door een man) is in Keulen het symbool voor Mutter Kolonia, de Boer verwijst naar de opstanden in de nieuwe tijd en de Prins is een nep-heerser die elk jaar opnieuw gekozen word. In Nederland kennen we voornamelijk de Prinsen Carnaval, soms een prinses of zoals in de streek waar ik vandaan kom, een bloemenkoningin (overblijfsel van de jonkvrouw). En natuurlijk ook vaak een nar als rechterhand. Dat het soms grote gelijkenis vertoont met de tradities van de schuttersfeesten is geen toeval, vaak zijn het dezelfde verenigingen die achter de organisaties van al deze tradities zitten.