Saturday, May 5, 2012

Nog meer DDR Landeskunde

Aangezien de discussie over vrije informatie ook tegenwoordig nog speelt, en het internet regelmatig onderhevig is aan blokkades en conflicten over copyright, hier een andere historische clip over de FDJ, de socialistische jongerenbeweging in de DDR. Vergis je niet, deze club heeft tot 1989 de touwtjes stevig in handen gehad. Begin jaren tachtig waren deze dingen veel te zien op televisie, dit is de propaganda waar Barbara Bollwahn mee opgegroeid is.  
Dit koor zong alleen maar liederen over de socialistische heilstaat, was het enige koor dat op de televisie werd uitgenodigd om op te treden. De muziek was trendy (voor die tijd dan) en zat vol enthousiasme en daadkracht om de wereld te veranderen door middel van een wereldwijde revolutie. 
De tekst luidt dan ook als volgt: 
"Das geht los, geht nach vorne los. Das hat Kopf, das hat auch Arme und Beine, ja. 
Das wird groß, das wird riesengroß, aber nur durch uns und nicht von alleine, ist das klar. 
Für unser Ziel brauchen wir heute jeden, brauchen die Tat und nicht nur kluge Reden.  
Revolution, Leute, täglich zu machen braucht unsern Schweiß und braucht auch unser Lachen. 
Schaff deine Norm und schaff noch was darüber, was Du mehr schaffst, schickst Du nach Vietnam rüber. Bangladesh, Kuba, Vietnam und Chile wir werden mehr, täglich, wir sind schon viele.". De FDJ , ook wel "die Pioniere" , was een jongerenorganisatie, met militaristische trekjes. Hieruit kwamen vanzelf eigen scholen voort...

Die Pioniere, leven in de DDR

De jongeren in OostDuitsland werden op jonge leeftijd al betrokken bij de ideologie van het communisme. In plaats van de communie kregen ze een Jugendweihe. In het voormalig katholieke Duitsland werden kinderen opgenomen in de kerk vanaf hun zevende. Maar aangezien de communisten dat flauwwekul vonden, mocht dit niet meer in het openbaar. Mensen hebben behoefte aan rituelen, dus kwam er iets anders voor in de plaats, zoals de Jugendweihe, waar je op je vijftiende min of meer volwassen werd verklaard, een eed van trouw aflegde op de Oostduitse wet, en voor het eerst dronken werd. Een soort van bruiloft waarop je trouwde met de Staat. 

En in plaats van de padvinderij was er de Freie Deutsche Jugend, een organisatie voor kinderen die ook wel eens die Pioniere werd genoemd. De propaganda die hiermee gepaard ging deed niet onder voor die van een paar jaar daarvoor...
De oorlog werd aangehaald, maar vooral de wederopbouw.
En zo kende OostDuitsland voor alles waar de mensen vertrouwd mee waren, een alternatief ritueel. In plaats van Kerst vierde men officieel zogenaamd alleen maar het einde van het jaar met als belangrijkste onderdeel een gebraden gans en als er al iets met versieringen werd gedaan gebruikte men een gevleugelde pop, omdat het woord engel te christelijk was...Deze nogal geforceerde manier van de geschiedenis herschrijven lijkt misschien  een beetje vreemd in onze ogen, maar voor een dictatuur is het heel gewoon om net te doen alsof een hele cultuur nooit bestaan heeft....

reclame en filmbeelden voormalige DDR

In het kader van Landeskunde, nog meer DDR. 
 

Oost Duitsland

Deze blog is een dubbele, hij staat zowel hier als op de digitale klas van Geschiedenis.
Na de tweede wereldoorlog braken er eigenlijk overal opnieuw conflicten uit. Landen die onafhankelijk wilden worden begonnen te dekoloniseren, wat gepaard ging met opnieuw bittere gevechten. Voormalige bondgenoten als Amerika en de Sovjetunie begonnen zichtbaar tegen elkaar op te bieden.
De spanningen tussen deze twee machten liepen hoog op. Een kernwapenwedloop, waarin beide kampen voldoende arsenaal bezaten om een paar keer de wereld te vernietigen (je zou zeggen één keer is genoeg), hield de wereld een kleine veertig jaar in angst gevangen.
Om een buffer te hebben tussen het communistische oosten en het kapitalistische westen, werd Duitsland in tweeën gedeeld door een prikkeldraad versperring en in 1961 werd er zelfs een fysieke dubbele muur gebouwd. Berlijn, dat verder in het oosten lag, werd ook in twee helften verdeeld. De BRD en de DDR. West Duitsland werd in drie sektoren verdeeld en bestuurd door Engeland, Frankijk en de VS. De russen kregen het deel in het oosten. Hetzelfde gebeurde met de stad Berlijn.
De russen hebben Berlijn een tijdje van de rest van de wereld afgezonderd, er moesten zelfs voedselpakketten worden gegooid omdat mensen geen eten meer hadden. De vliegtuigen die een paar jaar daarvoor de stad hadden gebombardeerd, werden nu gebruikt om noodpakketten te laten vallen achter de hekken. Ze werden dan nu ook Rosinen-bomber genoemd. Rozijnen in plaats van bommen. De russen durfden deze vliegtuigen niet aan te vallen, ook al dreigden ze daar wel steeds mee...
Ongeacht of er families of wijken werden gescheiden van elkaar, er werd gewoon een lijn getrokken en dat was dat. Na jarenlange indoctrinatie onder het hakenkruis, werden de mensen in het westen opnieuw opgevoed door de Amerikanen, de mensen in het oosten werden opnieuw veertig jaar lang gehersenspoeld door de Russen. Het Duitse volk splitste zich... De hierna volgend film geeft ook een beeld van hoe dat er daadwerkelijk uitzag.Alle films zijn overigens Duitstalig. Na de zogenaamde val van de muur, in 1989, moesten de Oostduitsers weer opnieuw gaan nadenken over hoe de wereld eigenlijk werkte.
Tot op de dag van vandaag is het oostelijk deel van Duitsland vergrijsder en armer, mensen hebben nog steeds moeite om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.
Sommigen verlangen zelfs terug naar vroeger, toen de DDR nog bestond, of zelfs nog verder terug, naar de tijd van Hitler.
Duitsland kent drie grote thema's in de Literatuur. De liefde, zoals overal, de oorlogen en die scheiding van die twee volksdelen...