Friday, June 3, 2016

Nipsters.

Voor degenen die Ër ist wieder da!" op hun lijst willen zetten...
Deze groep, die ook in het boek en de film voorkomt, bestaat echt.
Gemakkelijk te verwarren met allerlei andere subculturen, maar wel degelijk heel erg nationalistisch.

No comments:

Post a Comment