Tuesday, April 14, 2015

Schrijver Gunther Grass overleden

De schrijver Gunther Grass is overleden. Hij heeft altijd een zeer grote rol gespeeld in de naoorlogse literatuur als het geweten van Duitsland, een titel die hij zelf niet bedacht had. Veel van zijn bewonderaars zijn erg teleurgesteld in hem. Een aantal jaren gelden werd er over hem gepubliceerd dat hij tijdens zijn jonge jaren lid was van de SS. Hij heeft zich weliswaar altijd tegen het nazi-regime uitgesproken, maar toch werd zijn lidmaatschap hem door velen verweten. Hij is hoe dan ook een erg goede schrijver, en zijn boeken Die Blechtrommel  en Im Krebsgang zijn zeer aan te raden. Die Blechtrommel is ook verfilmd.

No comments:

Post a Comment