Wednesday, September 2, 2015

Welkom!

Voor de oudleerlingen: welkom terug!  Voor de nieuwen: een nieuw jaar, en een nieuwe docent voor Duits. Dit is je digitale klas voor het vak Duits. Sommigen van jullie weten dat ik een innige haat-liefde verhouding met internet heb. Ook hier zet ik van alles neer, maar dan alleen voor zover het iets met het vak Duits of de Duitse taal te maken heeft.  Meestal is dat redelijk genuanceerd, maar dit was een tip van een collega voor mijn eerste les die ik jullie niet wilde onthouden. En nee, het is niet subtiel.

No comments:

Post a Comment